اقتصاد مدرن بر پایه اشتغال خانگی

نه به عنوان یک اقتصاد دان و حتی نه به عنوان یک نویسنده ، بلکه همانطور که در پروفایل وبلاگم هم نوشتم ، من فقط چیزی که دیدگاه خودم است را منتشر می کنم.

بدون شک بزرگترین ابزار بشر برای کنترل قدرت ، ثروت است و قطعا قدرت نیز تنها در جهت حفظ ثروت است و این یک رابطه ی دو طرفه ی بدیهی است.

با نگاه ساده ای به جایگاه تمام کشورهای جهان درک می کنیم که ، مرفه ترین و قدرتمند ترین کشور ، قطعا کشوری است که اقتصاد پویا و فعالی دارد. حال این اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد یا دولت می تواند بر فضای رقابتی حاکم بر نظام اقتصادی تاثیر بگذارد. بدون شک بازاری که در دست بخش خصوصی باشد می تواند موفق تر و با کیفیت تر عمل کند.

نمونه ی بارز این مسئله کشور چین است که با وجود حکومتی کمونیستی بر پایه ی اقتصاد دولتی ، پس از رو آوردن به نظام تولید توسط بخش خصوصی توانست در عرض چند سال رشد بی سابقه ای را تجربه کند و جالب است که بدانید بسیاری از سهم تولید انبوه و صادراتی کشور چین را کارگاه های کوچکی تشکیل می دهند ، که کارگران آن گاها اعضای یک خانواده هستند.

این مسئله بدین معنی است که برای داشتن اقتصادی پویا و روبه رشد به چند فاکتور اساسی نیاز داریم :

  • اول اینکه بازار هدف را شناسایی کنیم
  • دوم نیاز بازار هدف را درک کنیم
  • متناسب با دو فاکتور اول تولید کنیم
  • در رقابت با رقیبان (داخلی یا خارجی) موفق عمل کنیم.

اما در کشورهایی که اقتصادشان بر پایه نفت و یا دیگر منابع طبیعی است تنها چیزی که مشاهده می شود واردات و مصرف گرایی مردم آن کشور است ، حتی اگر آن کشور ثروتمند و مرفه باشد. ایران نیز از جمله کشور های نفتی است که به سرعت خواهان تبدیل شدن به کشوری با اقتصادی پویا و تولید ناخالص بالا است ، هرچند در این زمینه بخش خصوصی چندان موفق عمل نکرده است . اگر قضیه را کمی عامیانه تر و ساده تر نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که برای داشتن اقتصادی پویا نیاز به تولید داریم ، حال این تولید می تواند تولید کالا باشد ، یا خدمت و یا هرچیز دیگری که نیاز جامعه هدف ماست. به نظر من نیاز نیست که ما از یک کارخانه ی بزرگ با انبوهی از کارگران و پرسنل شروع کنیم ، ما می توانیم همان خانواده ی چینی باشیم که همراه با اعضای خانواده خود یک کارگاه کوچک تولید راه اندازی کرده ایم و به اندازه ی توکید خود ، سهمی از بازار کشور یا حتی استان خود را در دست گرفته ایم . می توانیم لباس ، مواد غدایی ، بدلیجات ، کار دستی و یا هر چیز دیگری را تولید کرده و در بازار بفروشیم.

این اعتقاد من است که تولید و فروش اگر درست و حسابی انجام شود ، ثروت هنگفتی را با خودش به همراه خواهد آورد ، پس از همین امروز شروع کنیم ، بازار را شناسایی کرده و در حد توان تولید و فروش کنیم.