دکلمه شیعری ” گولم ” میکس با عدنان کریم و تارا جاف

 لەم ڕۆژانە کە دڵم زۆر گیراوە , خۆێندنەوەی هۆنراوەکانی سوارە و بیستنی ئەم گۆرانیە , تۆزێک حاڵی چاک کردووم.

شێعر : سواره ئیلخانی زاده
گۆرانی : عدنان کەریم و تارا جاف
مۆسیقی : تارا جاف