عکاسی در زمستان

باجرات یکی از بزرگترین علاقه های من عکاسی است هر چند شاید در آن زیاد ماهر نباشم.

این 4 عکس رو زمستان امسال (1398) با موبایل گرفتم.

پارک کوثر سقز
شهرک صنعتی سقز
جاده سقز به مریوان
پارک مولوی سقز